Karakter structuur

Karakterstructuur

Je lichaam verraadt je karakterstructuur, die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Je emoties bepalen hoe je lichaam zich gedraagt. Elke beweging, van krachtig tot zwak, gespannen tot ontspannen, recht tot gebogen, heeft een betekenis en een geschiedenis. De manier waarop je handdruk voelt, je houding, je oogopslag, de klank van je stem en je bewegingen vertellen het verhaal van je emotionele biografie. Je lichaam is aangeboren, maar tegen de tijd dat je volwassen bent heb je er zelf een hand in gehad. Vaak weerspiegelen de storingen, spanningen en beperkingen in je lichaam dezelfde patronen in je karakterstructuur. Als je lichaam zwaar en traag is, draag je waarschijnlijk ook iets zwaars en traags mee. Als je lichaam stijf en star is, is dat wellicht ook een deel van jouw persoonlijkheid.

Een karakterstructuur kan je bewegingen belemmeren, waardoor bepaalde spieren in je lichaam verkrampt en strak worden. Deze spanning kan permanent aanwezig zijn en je merkt dat je deze spieren niet meer naar believen kunt ontspannen. Vaak komen deze chronische spierpantsers voort uit onopgeloste conflicten uit het verleden. Onder druk kunnen je schouders bijvoorbeeld naar voren buigen, je spieren verkrampen en je bevriest als het ware vanbinnen. Bovendien kan je natuurlijke ademhaling verstoord raken door de angst die je in je jeugd hebt ervaren om diep te ademen. Als deze angst aanhoudt, kan je ademhaling de vorm aannemen van een samengeknepen borst- en buikgedeelte. Dit kan de angst alleen maar versterken door het gebrek aan ademruimte. Het vrijkomen van spierpantsers kan niet alleen leiden tot een betere ademhaling, maar ook tot het vrijkomen van de gevoelens die de spanning veroorzaken.

1200 809 Joan