Examen gemist…

Richard Zoet heeft  zijn opleiding bij het Nederlands Instituut voor Core Energetica afgerond in juni 2023, maar vanwege zijn herstelperiode van de behandeling van farynxcarcinoom in het voorjaar van 2023 heeft hij één examen gemist. Het betreffende praktijkexamen duurt ongeveer 1 uur en vereist dat Richard als therapeut een sessie geeft aan een cliënt. Na de sessie volgt evaluatie en feedback door de examencommissie.

De eerstvolgende mogelijkheid om het examen af te leggen is in april 2024. Om deze reden is de omschrijving “therapeut i.o.” (in opleiding) opgenomen in de Behandelovereenkomst en Algemene Voorwaarden. Dit betekent dat er verplichte supervisiesessies plaatsvinden. Deze supervisiesessies zullen Richard helpen bij zijn verdere ontwikkeling en groei als therapeut totdat hij het examen succesvol heeft afgelegd en zijn opleiding officieel heeft voltooid.

Het examen is gehaald, de examen commissie was vol lof. De opleiding is hiermee afgerond !

1400 787 Richard Zoet